Informujemy, że dostępna jest aktualizacja programu STiAD do wersji 1.1.6.

Najważniejsze zmiany które wnosi to:
- ulepszenie mechanizmu logowania błędów
- aktualizacja bibliotek

Aktualizacja dostępna jest do pobrania w strefie klienta.


Przed instalacją nowej wersji programu STiAD zalecamy wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy danych, poprzez jej eksport do pliku (instrukcja eksportu znajduje się w strefie klienta).