Zastosowanie koncentratora pozwala na obsługę do 5 dowolnych urządzeń za pośrednictwem jedengo panela sterującego. Rozwiązanie to nie tylko ogranicza koszty związane z zakupem wyposażenia aparaturowego, ale również redukuje ilość potrzebnych przewodów i zasilaczy. Wszystkie urządzenia zasilane są za pomocą tylko jednego zasilacza a całość aparatury obługiwana jest za pośrednictwem jednego panela sterującego, co zmniejsza ilość zajmowanego przez aparaturę miejsca w pracowni.