Rozszerzona formuła dawnego aparatu MRK, określającego próg reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe. Autorzy do wersji współczesnej włączyli poza pomiarem czasu reakcji również ich charakterystykę. Wyniki badania pozwalają określić: czas poszczególnych reakcji, czasy średnie, a także liczbę reakcji prawidłowych, spóźnionych, pominiętych oraz błędnych. Program dokonuje wstępnej obróbki statystycznej – wyniki prezentowane są w postaci zbiorów liczbowych, wyliczonych średnich, odchyleń procentowych oraz w formie wykresów określających normę, pogranicze i wyniki poza normą. Wbudowano opcję konstruowania własnych programów badawczych.

Współpracuje z komputerem.

 

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.