Zmodyfikowana wersja popularnego wśród psychologów urządzenia do badania koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz precyzji ruchów. Urządzenie znajduje zastosowanie głównie w diagnostyce psychologii pracy, a także w zakładach pracy chronionej do badania sprawności manualnej. Rejestruje czasy reakcji, określając czas średni, minimalny, maksymalny oraz wyrażony w procentach poziom sprawności. Różnicuje reakcje na: poprawne, błędne, spóźnione. Wyznacza normę uzyskanych wyników w formie graficznej.

 

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w stolik

 

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.