Skala OSD

NR KAT. 18

 

Skala OSD jest narzędziem do oceny stopnia ryzykownych zachowań w czasie kierowania samochodem. Określone zachowania i reakcje podczas prowadzenia samochodu w niewielkim tylko stopniu są wynikiem intelektualnej, racjonalnej oceny sytuacji, zdawania sobie sprawy z podejmowanego ryzyka i jego konsekwencji. Są one raczej odruchowymi, nawykowymi reakcjami, charakterystycznymi dla stylu jazdy danego kierowcy, który kształtuje się na bazie określonych cech temperamentalnych i osobowościowych.

 

Prezentowany test składa się z trzech części, w których przedstawiono opisy 14 różnych sytuacji drogowych związanych z nieprzestrzeganiem określonych zasad i przepisów ruchu drogowego. Badany ma za zadanie określić na ile takie zachowanie jest ryzykowne. Ocena ma charakter subiektywny i jest oparta na wiedzy, doświadczeniu, postawach wobec określonych przepisów (lekceważenie - respektowanie).

 

Wynik testu pozwala określenie stylu jazdy osoby badanej (bezpieczny - ryzykowny) oraz nasileniu i częstotliwość przekraczania przepisów ruchu drogowego, przy czym przekroczenia te mogą wynikać bądź ze świadomego łamania prawa, bądź też z powodu ignorancji lub niewiedzy.