Symulator Pracy w Stresie powstał w wyniku zapotrzebowania na test badający wpływ dystraktorów (stresorów) na sprawność funkcji poznawczych a szczególnie systemu odpowiedzialnego za selekcję informacji. Taką funkcję w naszym „systemie” poznawczym pełni uwaga.

Urządzenie składa się ze stolika zprzepuszczalnym światło blatem na którym umieszczamy arkusz testowy, słuchawek oraz pilota do sterowania urządzeniem.

W trakcie zadania testowego (test podstawiania liczb) badany poddany jest działaniu bodźców utrudniających jego prawidłowe wykonanie. Wykonanie jednego zadania trwa 3 minuty.

 

Symulator SPS umożliwia określenie poziomu sprawności oraz stopnia koncentracji na zadaniu w warunkach stresu wywołanego bodźcami zakłócającymi (światło i dźwięk). Urządzenie jest sterowane pilotem.