Test TZN

NR KAT. 17

 

Test Zdań Niedokończonych C-K jest narzędziem do badania postaw kierowców samochodowych.

Jego założeniem jest projekcyjny charakter zakończeń, wyzwalanych przez niski stopień „ustrukturalizowania” początku zdania. Zakończenie zdania pierwszą myślą skojarzoną z początkiem zdania odzwierciedla rzeczywisty (często nieświadomy) stosunek emocjonalny badanego do prezentowanych zjawisk (przedmiotów, osób) i informuje o jego ewentualnych reakcjach w określonych sytuacjach ruchu drogowego.

 

Test ujmuje zatem dwa istotne składniki postawy:

  • ustosunkowanie emocjonalne (czynnik emocjonalny)
  • zachowania, reakcje wobec przedmiotu postawy (czynnik behawioralny)

 

Zakłada się, że podstawowa wiedza o zasadach ruchu drogowego i istocie zjawisk drogowych (czynnik poznawczy) jest u badanych na zbliżonym poziomie (posiadanie istotnych wiadomości wyniesionych z kursu na prawo jazdy i środków masowego przekazu).