Trenażer

NR KAT. 21

 

Przyrząd do poprawy ogólnego poziomu sprawności fizycznej zarówno osób uprawiających wyczynowo rozmaite sporty jak i wykonujących czynności zawodowe wymagające sprawności motorycznej / np. policja, straż pożarna, wojsko, pracownicy ochrony/.

Jednocześnie umożliwia monitorowanie oraz pomiar aktualnego poziomu sprawności psychomotorycznej a tym samym poziomu wytrenowania takich cech motorycznych jak precyzja ruchów, skoczność, zwinność oraz gibkość. 

 

Produkcja oraz dystrybucja wstrzymana do września 2016. Za niedogoność przepraszamy.