Urządzenie stacjonarne do pomiaru różnic prędkości wirujących tarcz. Do stosowania w diagnostyce psychologicznych badań kierujących pojazdami. Przydatny również w diagnozowaniu odporności na dystraktory. Wyniki prezentowane w formie danych  liczbowych oraz wykresów graficznych. Pełna regulacja wszystkich parametrów badawczych w tym możliwość zmiany kierunku obrotów oraz prędkości przyspieszenia. By wyeliminować błąd pomiarowy – w konstrukcji urządzenia zastosowano bardzo precyzyjne silniki oraz system testu strategicznych elementów urządzenia.

 

Opcjonalnie urządzenie może być wyposażone w statyw

 

Przy zakupie modułu należy uwzględnić panel sterujący.