Doświadczenie  •  Technologia  •  Innowacyjność

 

JESTEŚMY NAJWIĘKSZYM PRODUCENTEM APARATURY PSYCHOLOGICZNEJ W POLSCE

 

GPE Psychotronics z siedzibą w Tychach to polska firma specjalizująca się od 1996 roku w projektowaniu oraz produkcji elektronicznej aparatury psychologicznej. Od początku istnienia firma opiera się na własnej działalności badawczo rozwojowej. Pod koniec lat 90-tych, jako pierwsza  w Polsce wprowadziła do produkcji aparatury psychologicznej rozwiązania systemowe, uzyskując w ten sposób kompletny produkt złożony z wielu współpracujących ze sobą urządzeń.

 

Na każdym etapie projektowania inżynierowie Psychotronics stosują najnowsze rozwiązania informatyczne, elektroniczne oraz mechaniczne, zmierzające do zrealizowania produktu nowoczesnego, zgodnego z wymaganiami surowych norm europejskich, a także dyrektyw unijnych. Całość opracowań realizowana jest w ramach firmy Psychotronics. Jesienią 2011 roku powołaliśmy nowy zespół ds. kontroli i testu. Każdy produkt poddany jest rygorystycznej procedurze weryfikacji jakości.

 

GPE Psychotronics  wychodząc naprzeciw stale rosnącym wymaganiom środowiska psychologicznego i medycznego, oferuje nowoczesne produkty – aktualnie do psychologa i lekarza dociera produkt spełniający wszystkie wymogi jakości, niezawodności oraz bezpieczeństwa.

 

Nasza wieloletnia działalność  została również uhonorowana zaproszeniem przez uczelnie i placówki naukowe do udziału we wspólnych projektach badawczych.

 

Mamy zaszczyt współpracować m.in. z:

  • Komisją Nauk Psychologicznych PAN w Katowicach,
  • Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
  • Uniwersytetem Jagiellońskim,
  • Wydziałem Transportu Uniwersytetu w Wilnie
  • Laboratorium Ergonomii i Ryzyka Zawodowego Politechniki Poznańskiej
  • Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie
  • Szkoła Wyższą Psychologii Społecznej

 

W naszą aparaturę zostały wyposażone: Wydział Transportu Uniwersytetu Technicznego w Wilnie a także Laboratorium do Badań Odwoławczych dla mieszkańców Litwy.

 

Zapraszamy do współpracy firmy produkujące aparaturę psychologiczną i medyczną