Bezpieczeństwo na drogach – edukacja i diagnostyka kierujących pojazdami to cykl konferencji, zainicjowanych i współorganizowanych przez firmę Psychotronics. Jej uczestnicy - głównie psycholodzy, lekarze praktycy a także instruktorzy nauki jazdy – mogli poznać aktualne kierunki badań dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.